Bude Kratom v české republice zakázán ?

Bude Kratom v české republice zakázán ?


Kratom je rostlina, která pochází z jihovýchodní Asie a má léčebné účinky. Mnoho lidí ji užívá jako alternativu k bolesti a jako prostředek k uvolnění stresu a úzkosti. Nicméně, v posledních letech se začaly objevovat obavy o negativní účinky a možné zneužívání kratomu. Proto se nyní diskutuje o tom, zda by měl být kratom regulován nebo dokonce zakázán. V tomto příspěvku se podíváme na řadu aspektů zmiňované nové legislativy a jak by mohla ovlivnit popularitu kratomu.


Jako první bychom se měli podívat na to, proč se vůbec diskutuje o legislativních opatřeních týkajících se kratomu. Mohou být dva důvody. Zaprvé, byly zaznamenány případy zneužívání kratomu a jeho negativních účinků na zdraví. Nepochybně je třeba chránit lidi a regulovat toxické látky či zneužívání. Zadruhé, snad je kratom opojná látka a má potenciál způsobit závislost. Nicméně, řada odborníků se přiklání k tomu, že jeho účinky jsou spíše mírné a kratom nesplňuje podmínky pro zahrnutí mezi nebezpečné drogy.

Kratom v ČR

V České republice zatím nebyl kratom oficiálně zakázán, i když by mohlo být na pořadu dne. Přesto ministr zdravotnictví Vlastimil Válek oznámil, že bude sledovat výsledky studií týkajících se účinků kratomu na zdraví a pokud budou negativní, zahájí proces regulace nebo zákazu. Nicméně prozatím možná není třeba předpokládat, že bude takové zákaz kratomu zaveden. Zatím je třeba, abychom si dávali pozor na příznaky potenciálních negativních účinků a nezneužívali ho.

Většina uživatelů kratomu přijímá rostlinu ve formě čaje, kapslí nebo prášku. V posledních letech se však objevují nové způsoby konzumace kratomu, včetně výroby tekutin a koncentrátů, což může zvýšit riziko zneužívání a závislosti. Kromě toho čistota produktů, které se prodávají jako kratom, může být riziková, což znamená, že jsou možné nebezpečné toxické účinky. Proto je důležité, aby se uživatelé kratomu informovali a používali ho opatrně.

Kratom v USA

Některé státy v USA už zavedly zákazy a regulace kratomu, což některé uživatele upozornilo na rizika kratomu a způsobilo jejich odchod. Nicméně, není to univerzální zkušenost a některé státy neplánují prozatím novou legislativu. Zde se mohou uplatnit nejen praktické důvody, ale také obavy o útlum indického a thajského hospodaření, kde kratom značně přispívá k obživě lidí. Z tohoto důvodu by bylo dobré nechat si nějaký prostor, než se uchýlíme k nevratným způsobům, které by mohly mít nechtěné důsledky.


Kratom je rostlina, která má zdravotní benefity, ale zároveň také rizika zneužívání a závislosti. Nová legislativa ohledně kratomu se diskutuje a jak bude vypadat v praxi, ještě není jasné. Je důležité informovat se a používat kratom opatrně. Pokud budou používatelé kratomu dávat pozor a dodržovat bezpečnostní opatření, je možné, že zůstanou k dispozici bez zásadních restrikcí. Nakonec, je třeba zmínit, že většina vědců se shoduje na tom, že kratom není zvláště nebezpečný a vyžaduje další studie, aby se určilo, co je nejlepší pro ochranu veřejného zdraví.

Zpět na blog