Laboratorní testy

  • Výsledků testů na TĚŽKÉ KOVY  – zjištěné hodnoty vyhovují maximálním limitům pro doplňky stravy dle nařízení Evropské komise (ES) č. 1881/06 (Hg = 0,1 mg/kg, Pb = 3,0 mg/kg, Cd = 1,0 mg/kg)
těžké kovy kratom

 

  • Výsledky testů na MYKOTOXINY – vše v normách EU.

 

 

  • Výsledky testů na MITRAGYNINE  – obsah 1,00 % s rozšířenou nejistotou max 0,10 % je jedním z nejlepších výsledků v ČR. POZOR na fejkové testy z USA (např. od Murray Labs), kde obsah MTG klidně vychází v hodnotách až 2,2 %, což je nemožné.

 

 

  • Výsledky testu na PESTICIDY  – úspěšně testováno na více jak 400 druhůreziduí pesticidů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact form