kratom a szpi

Kdy není Kratom považován za potravinu? Co musíte vědět o jeho nabídce a propagaci?

Kratom se stále více dostává do povědomí lidí, kteří hledají přírodní a alternativní možnosti pro zlepšení svého zdraví a pohody. Nicméně, při nabídce a propagaci Kratomu existují určitá pravidla, které je třeba dodržovat. Pokud nebudou dodržena, může se stát, že bude Kratom považován za potravinu, což může mít vliv na jeho prodej a dostupnost. Pokud se také chcete dozvědět více o tom, za jakých okolností není Kratom považován za potravinu a může se prodávat pro sběratelské účely, tak čtěte dál.


A) První podmínka, proč SzPI nemusí považovat Kratom za potravinu, je když je výrobek označen jako nepotravinářské zboží. Tuto skutečnost musí být jasně uvedena na obalu, ale i v nabídce a propagaci výrobku, například na e-shopu nebo reklamních webových stránkách. Formulace mohou být například „výrobek není potravinou – v žádném případě neslouží ke konzumaci samostatně ani ve směsi s jinými látkami“.

B) Důležitá je také kategorie, do které výrobek patří a jaký je návod k použití. Návod by měl být výstižný a měl by jednoznačně ukázat, že použití Kratomu je jiné, než konzumace, například jako kosmetika, čisticí prostředek, apod.

C) SzPI neuznává Kratom za potravinu, když je součástí nabídky výrobku návod k použití, který se týká jeho konzumace. Takové informace nesmí být při propagaci uváděny, stejně jako návody na konzumaci ani odkazy na historii nebo země, kde se Kratom konzumuje. Bez ohledu na to, jak jsou tyto informace uvedeny, jejich obsah může být nebezpečný pro spotřebitele.

D) V neposlední řadě, recenze od uživatelů, které jsou uvedeny v rámci prodeje nebo propagace, nesmějí obsahovat informace, které by mohly být důvodně interpretovány jako konzumní.

E) nezapomínejte také na správnou sazbu DPH. Potraviny mají 15%, ale kratom není potravina. To znamená 21%.


Kratom má mnoho pozitivních účinků, ale je důležité dodržovat určitá pravidla a podmínky při jeho nabídce a propagaci. V tomto článku jste se dozvěděli o čtyřech hlavních podmínkách pro to, aby byl Kratom považován za potravinu. Pokud chcete propagovat tento úžasný přírodní produkt, ujistěte se, že máte správné povolení od příslušných úřadů a že dodržujete všechny zákony a pravidla týkající se propagace nejen Kratomu. 

Zpět na blog